ردیف عنوان همایش نوع تاریخ برگزاری
1 امنیت غذایی از مزرعه تا سفره منطقه ای خرداد ماه 1394
2 نقش معلم در توسعه فرهنگ و اقتصاد شهرستان پیرانشهر با تکیه بر عزم ملی و مدیریت جهادی داخلی اردبیهشت ماه 1393
3 نگاهی نو به آموزش و پرورش ابتدایی، فرصت ها و چالش ها منطقه ای دی ماه سال 1392