اعضای کمیته علمی

دکتر رسول خضری
نماینده شهرستان های پیرانشهر و سردشت و عضو کمیسیون بهداشت مجلس
دکتر عابد فتاحی
جراح و متخصص بیماری های چشم و نماینده شهرستان ارومیه در مجلس شورای اسلامی
دکتر کریمی وزنه
رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان پیرانشهر


دکتر کامران زینال زاده
دکتری تخصصی علوم مهندسی آب و عضو هیات علمی دانشگاه ارومیه ریاست پژوهشکده مطالعات دریاچه ارومیه
دکتر حاتم معروف
دکترای تخصصی زراعت و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی پیرانشهر
مهندس اسمعیل کریم زاده
مدیر کل سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی


دکتر میرعلی محمدی
دانشیار دانشکده فنی - مهندسی دانشگاه ارومیه
دکتر محمد سلیمانی
دکترای تخصصی مهندسی محیط زیست و مسئول مرکز بهداشت شهرستان پیرانشهر
دکتر حمید فاتح
دکترای تخصصی بوم شناسی کشاورزی، مدرس دانشگاه و ناظر تحقیقات کشاورزی آذربایجان غربیمهندس هیمن نادر
کارشناس ارشد مهندسی اقتصاد کشاورزی و مدرس دانشگاه
مهندس اسماعیل معروفی
دانشجوی دوره دکترای تخصصی توسعه کشاورزی و مدرس دانشگاه