محل برگزاری همایش

آدرس محل برگزاری همایش: استان آذربایجان غربی، شهرستان پیرانشهر، سالن مجتمع فرهنگی و هنری شهرستان پیرانشهر

زمان برگزاری همایش: ساعت 9:00 مورخه 5 خرداد ماه 1394
Untitled Document