پیشگفتار

امنیت غذایی از امنیت ملی جداناپذیر است و این دو مقوله لازم و ملزوم یکدیگر می باشند. بررسی اطلاعات و داده‌های مربوط به امنیت ملی گویای این واقعیت است، خطراتی كه امنیت و رفاه آینده جوامع بشری را تهدید می‌كند نه تنها خطرات سنتی چون برخوردهای بین‌المللی و تجاوز نظامی بوسیله یك قدرت خارجی است بلكه خطراتی ناشی از بی‌ثباتی های اقتصادی، فقر، گرسنگی و بویژه عدم وجود امنیت غذایی می باشد. بدون شك امنیت غذایی و درجه اطمینان دسترسی به غذا به حیات اقتصادی و سیاسی و بالاخره به حیات امنیتی كشور مرتبط است و در واقع حیات امنیتی وامدار حیات امنیت غذایی است. تاریخ اقتصادی و سیاسی كشورهای جهان سوم نشان می‌دهد كه یك كشور آسیب پذیر از نظر امنیت غذائی دست آویز سیاسی و اقتصادی كشورهای بیگانه شده است. خطر ناامنی غذائی عامل و تسهیل كننده فقر، قحطی، گرسنگی و زوال تمام عیار یك ملت خواهد بود. بدون تردید، برخورداری از غذای كافی یك حق انسانی است و محروم شدن افراد از آن، به هر دلیلی، در حكم یك جنایت می‌باشد. برناردشاو، نویسنده مشهور اسكاتلندی، فقر یا به تعبیری دیگر ناامنی حاد غذایی را بزرگترین مصیبت‌ها و بدترین جنایات علیه بشریت می داند. امنیت غذائی سنگ بنای یك جامعه توسعه یافته و عنصر اصلی سلامت فكری، روانی و جسمی آن جامعه است. ناامنی غذایی ذخیره سرمایه اجتماعی افراد مشمول آن و نیز معناداری هنجارها و ارزش‌های انسانی و دینی را شدیداً تحلیل خواهد برد. آموزه‌های دینی و ملی ما نیز صراحتاً بر این امر صحه می‌گذارند: فقر كه از در وارد می‌شود هنجارها و ارزش‌های دینی از پنجره بیرون می‌روند. و چون نظام سیاسی- اجتماعی كشور بر یك چنین شالوده‌هایی استوار است و هدف برجسته كردن یك چنین هنجارهایی در جامعه و نیز نهادینه كردن آنها در كنش‌های افراد می‌باشد، لذا ناامنی غذایی تهدیدی بالفعل یا بالقوه علیه ارزش‌های بنیادین نظام خواهد بود. ناامنی غذایی دامنه انتخاب افراد را شدیداً محدود، و در بسیاری موارد حق انتخاب را از آنها می‌گیرد و از این رو قابلیت‌ها و استانداردهای زندگی‌شان را تحلیل خواهد برد که لازم است در این راستا تمهیداتی اندیشیده شده و دولت ها برنامه های جامع و هدفمندی داشته باشند. در این راستا دانشگاه آزاد اسلامی واحد پیرانشهر با همکاری شبکه بهداشت و درمان شهرستان پیرانشهر با نگرشی عمیق نسبت به این موضوع و با توجه به شعار سال 20015 سازمان بهداشت جهانی اقدام به برگزاری اولین همایش منطقه ای خود تحت عنوان امنیت غذایی از مزرعه تا سفره خواهد نمود. صاحب نظران و اندیشمندان این عرصه با درک موضوع و توجه به اهمیت آن می توانند نظرات خود را در قالب مقالات جهت چاپ در کتابچه مجموعه مقالات به دبیرخانه همایش ارسال نموده تا در این راه گامی هر چند مختصر برداشته باشند.زمانبندی همایش

  • آخرین فرصت ارسال مقالات: 27 اردیبهشت ماه 1394
  • اعلام نتایج داوری مقالات: 31اردیبهشت ماه 1394
  • زمان برگزاری : 5 خرداد ماه 1394