هیات رییسه

دکتر رسول خضری
رئیس همایش، نماینده شهرستان های پیرانشهر و سردشت و عضو کمیسیون بهداشت مجلس
دکتر حاتم معروف
دبیر علمی همایش، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی پیرانشهر
دکتر محمد سلیمانی
دبیر اجرایی همایش، معاون شبکه بهداشت و درمان شهرستان پیرانشهر
مهندس خلیل مولانی
مدیر اجرایی همایش، معاون آموزشی و دانشجویی دانشگاه آزاد پیرانشهر