محل برگزاری همایش

آدرس محل برگزاری همایش: شهرستان پیرانشهر، خیابان سعدی غربی، سالن مجتمع فرهنگی و هنری شهرستان پیرانشهر

زمان برگزاری همایش: ساعت 9:00 مورخه 14 اردیبهشت ماه 1393
Untitled Document