پیشگفتار

در جامعه انسانى، اساسى ترین کار، تعلیم و تربیت است. کسى که این رسالت را به دوش مى کشد ((معلم)) است. کار معلمى به هرگونه تلاشى که براى هدایت، تکامل و تعلیم و آموزش انسان، صورت مى گیرد اطلاق مى شود، براساس همین تعریف است که پیامبران، معلم بشر خوانده مى شوند، هم چنین پدر و مادر و دیگر اعضاى خانواده نسبت به کوچک ترها نقش معلم را دارند. اما در نام گذارى طبقات مختلفى که وظیفه تعلیم و تربیت را بر عهده گرفته اند، اصطلاحا تنها به یک طبقه ((معلم)) مى گویند; یعنى همان کسانى که رسالت آموزش و پروش فرزندان ما را از دوره کودکى و تحصیلات ابتدایى تا دوره جوانى و تحصیلات عالى، بر عهده مى گیرند. در جامعه اسلامى ما این وظیفه مهم بر عهده انسان هاى شریف، قانع و وظیفه شناسى است که از سر تعهد و دلسوزى به ساختن و شکل دهى استعدادهاى مومن و کاردان مشغولند. مردم ما نیز از آن جا که به نقش این طبقه فرهیخته، آگاهند، همیشه از کارشان تقدیر مى کنند و حتى روز مشخصى را هم به نام ((روز معلم)) تعیین کرده اند. نقش معلم در توسعه فرهنگ و اقتصاد جامعه همه جانبه و غیر قابل انکار است. با توجه به اینکه سال جاری از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال فرهنگ و اقتصاد نامگذاری شده است، نقش معلمان در تحقق هر چه بیشتر این هدف بیش از پیش احساس می شود.

زمانبندی همایش

  • آخرین فرصت ارسال مقالات: 8 اردیبهشت ماه 1393
  • اعلام نتایج داوری مقالات: 12 اردیبهشت ماه 1393
  • زمان برگزاری : 14 اردیبهشت ماه 1393