اخبار

    قابل توجه محققان و پژوهشگران عزیز:

    به اطلاع می رساند که با توجه به بارش سنگین برف و برودت هوا در شهرستان پیرانشهر، تاریخ برگزاری همایش از 27 آذرماه 92، به روز پنج شنبه مورخه 5 دی ماه 92 تغییر پیدا کرده است. منتظر حضور سبزتان در روز همایش هستیم.

    محل برگزاری: سالن مجتمع فرهنگی و هنری شهرستان پیرانشهر
    ساعت شروع همایش: 9:30