لیست مقالات پذیرفته شده به صورت سخنرانی


موضوع مقاله نویسنده مسئول
1- نقش نظام آموزشي(آموزش ابتدايي) در پرورش انسانهاي خلاق و كار آفرين

دکتر مهدی ایمانی
2- بازگشت به تعلیم و تربیت طبیعت محور در دوره ابتدایی از دیدگاه روسو

سیما علیزاده
3- مدیریتِ انگیزش مدار در آموزش وپرورش دورۀ ابتدایی

دکتر کمال روحانی
4- مقایسه اثربخشی سه روش تدریس سخنرانی، بحث گروهی و ایفای نقش در تدریس هدیه های آسمان از دیدگاه معلمان پایه ششم دوره ابتدایی شهرستان پیرانشهر

چیمن مصطفی نژاد
5-تبیین فرایندهای یاددهی - یادگیری و ارزشیابی در پارادایم های حاکم بر برنامه درسی دوره ی ابتدایی\

جمال رزی
6-نقش آموزش ابتدایی در درونی شدن باور های دینی

ابراهیم ظهیری
7-مقايسه اثر بخشي روش های تدريس فعال و سنتي بر پيشرفت تحصيلي درس علوم تجربی دانش‌آموزان دوم دوره متوسطه اول

محسن ایزان
8-خود-گردانی و رابطه آن با پیشرفت درس ریاضی دانش آموزان

کوروش رواندی
9-موانع و راهکارهای روند پژوهش در آموزش و پرورش

آرام احمد پور
10-تغییر و نوآوری در برنامه درسی ریاضی دوره ابتدایی

فاروق خالدی
11-بررسی کارآیی تکنولوژی آموزشی درپیشرفت تحصیلی در مقطع ابتدایی

سعید غنی دل قهرمانلو
Untitled Document